Accord Dangereux Routier (ADR) е европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе. Нашият персонал е обучен съгласно ADR изискванията и ние работим с най-високите стандарти, осигуряването на товара Ви е безопасно, надеждно и ще бъде своевременно доставен.
Международен автомобилен транспорт на опасни товари, трябва да се съобрази с много строги изисквания за безопасност, както и специалното законодателство (както е записано в директивите за ADR).
Безопасността на първо място! е нашето кредо относно превоза на опасни товари (ADR, освен класове 1 и 7).
Транспортиране на стоки с температурен режим е един от най-чувствителните аспекти в международната спедиция. Ние имаме сериозно партньорство с превозвачи, разполагащи с хладилни ремаркета, включително мулти-температурни.

Ефективни решения

Можете да се възползвате от нашия опит в предоставянето на ефективни решения на сложните глобални вериги за доставка. Всяка иновация, независимо дали става въпрос за сухопътен транспорт, складиране или изисква изцяло нов модел верига интегрирано предлагане.

Богат опит

Всяко ново решение води до обогатяване на нашия опит, както и на нашата компетентност и надеждност. Всичко това обяснява защо Вие ще намерите екипа на Йобстел България готов да прилага своята страст в намиране на решения в подкрепа на Вашия бизнес.

Не сте сигурни кое решение отговаря на Вашите бизнес нужди?