Всички видове стоки, включително опасни товари по ADR и стоки, чувствителни към температура (хранителни, фармацевтични продукти и др.) от и за:

  • всички държави от ЕС
  • Норвегия
  • Швейцария
  • Сърбия
  • Черна гора
  • Косово
  • Македония
  • Босна и Херцеговина
  • Албания
  • Турция

Ефективни решения

Можете да се възползвате от нашия опит в предоставянето на ефективни решения на сложните глобални вериги за доставка. Всяка иновация, независимо дали става въпрос за сухопътен транспорт, складиране или изисква изцяло нов модел верига интегрирано предлагане.

Богат опит

Всяко ново решение води до обогатяване на нашия опит, както и на нашата компетентност и надеждност. Всичко това обяснява защо Вие ще намерите екипа на Йобстел България готов да прилага своята страст в намиране на решения в подкрепа на Вашия бизнес.

Не сте сигурни кое решение отговаря на Вашите бизнес нужди?