• Осъществяване на групажни превози на територията на целия ЕС и Югоизточна Европа.
  • Доставка по най-бързия начин на Вашите пратки до получатели в Австрия.
  • Твърди разписания с директни сервизи или чрез партньорска мрежа.
  • Успешно, проверено във времето дългогодишно сътрудничество с надеждни партньори, гарантиращо максимална сигурност и скорост на
    доставките.
  • В 2 В и В 2 С превози с прецизно координирани разписания за Австрия, Германия, Бенелюкс, Франция, Италия, Испания, Обединено кралство, Швейцария и Скандинавия.

Ефективни решения

Можете да се възползвате от нашия опит в предоставянето на ефективни решения на сложните глобални вериги за доставка. Всяка иновация, независимо дали става въпрос за сухопътен транспорт, складиране или изисква изцяло нов модел верига интегрирано предлагане.

Богат опит

Всяко ново решение води до обогатяване на нашия опит, както и на нашата компетентност и надеждност. Всичко това обяснява защо Вие ще намерите екипа на Йобстел България готов да прилага своята страст в намиране на решения в подкрепа на Вашия бизнес.

Не сте сигурни кое решение отговаря на Вашите бизнес нужди?