Няма невъзможни неща!
За нас всеки извънгабаритен превоз е ново предизвикателство. Йобстел е Вашият компетентен партньор за специални и извънгабаритни превози, които не се вписват в никакви стандарти. Ние безопасно доставяме Вашия товар по суша, въздух и море до крайното местоназначение.

Нашите специалисти ще се погрижат за:

  • подробното планиране на превоза и маршрута
  • получаване на необходимите разрешения
  • избор на подходящото специално транспортно оборудване
  • надеждното и безопасно осъществяване на доставката

Ефективни решения

Можете да се възползвате от нашия опит в предоставянето на ефективни решения на сложните глобални вериги за доставка. Всяка иновация, независимо дали става въпрос за сухопътен транспорт, складиране или изисква изцяло нов модел верига интегрирано предлагане.

Богат опит

Всяко ново решение води до обогатяване на нашия опит, както и на нашата компетентност и надеждност. Всичко това обяснява защо Вие ще намерите екипа на Йобстел България готов да прилага своята страст в намиране на решения в подкрепа на Вашия бизнес.

Не сте сигурни кое решение отговаря на Вашите бизнес нужди?