Нашите услуги обхващат и специфични складови решения и логистични концепции. В себе си ние виждаме надежден партньор, който предоставя пълна поддръжка за комплексни и времеемки дейности.

Товарните операции, правилното съхранение на Вашите стоки, изпълнението на заявки, опаковане и неутрализация са ежедневие за нашите добре обучени служители. Ние ще организираме и навременната доставка на Вашите стоки.

Нашите информационно-обезпечени структури предоставят максимум сигурност и прозрачност по протежение на цялата верига на доставки. Използвайки интернет приложението ни SHERLOGG, Вие винаги разполагате с актуални данни за статуса на Вашите пратки и за Вашия инвентар.

Ефективни решения

Можете да се възползвате от нашия опит в предоставянето на ефективни решения на сложните глобални вериги за доставка. Всяка иновация, независимо дали става въпрос за сухопътен транспорт, складиране или изисква изцяло нов модел верига интегрирано предлагане.

Богат опит

Всяко ново решение води до обогатяване на нашия опит, както и на нашата компетентност и надеждност. Всичко това обяснява защо Вие ще намерите екипа на Йобстел България готов да прилага своята страст в намиране на решения в подкрепа на Вашия бизнес.

Не сте сигурни кое решение отговаря на Вашите бизнес нужди?