Какво са Incoterms?

INCOTERMS са набор от стандартни търговски условия, най-често използваните в международните договори за продажба на стоки. От съществено значение е да сте наясно с Вашите условия на търговия преди доставката.

EXW (EX Works)

EX Works EXW – може да се използва за вътрешна или международната търговия.

FCA (Free Carrier)

Free Carrier FCA — може да се използва независимо от режима или видове транспорт.

CPT (Carriage Paid To)

Carriage Paid To CPT — може да се използва независимо от режима или видове транспорт.

CIP (Carriage & Insurance Paid)

Carriage and Insurance Paid CIP може да се използва независимо от режима или видове транспорт.

DAT (Delivered at Terminal)

Delivered at Terminal DAT може да се използва независимо от режима или видове транспорт.

DAP (Delivered at Place)

Delivered at Place DAP може да се използва независимо от режима или видове транспорт.

DDP (Delivered Duty Paid)

Delivered Duty Paid DDP може да се използва независимо от режима или видове транспорт.

FAS (Free Alongside Ship)

Free Alongside Ship FAS — Продавачът доставя стоките на пристанище редом до посочения от купувача плавателен съд.

FOB (Free on Board)

Free On Board FOB — Продавачът доставя стоките на пристанище на борда на посочения от купувача плавателен съд.

CFR (Cost & Freight)

Cost and Freight CFR — Отнася се за морски и речен транспорт.

CIF (Cost Insurance & Freight)

Cost Insurance and Freight CIF — Отнася се за морски и речен транспорт.