Запознайте се с нашите възможности

Нашият гъвкав модел, използвайки само качествени превозвачи, означава, че можете да се възползвате от подобрените нива на обслужване, по-голяма гъвкавост и точно дефинирани доставки. Нашият опит в управлението на транспорта и планирането ни позволява да се изработи решение, което отговаря на Вашите нужди и също така бърза  реакция на всякакви промени.

Нашата мрежа от превозвачи Ви предоставя гъвкавост, подобряване на нивото на обслужване, ускорена доставка, намалени преки и непреки разходи и много по-малко сложност.

Частични и цели товари (FTL/LTL)

Всички видове стоки, включително опасни товари по ADR и стоки, чувствителни към температура.

read more
Групажни пратки

Осъществяване на групажни превози на територията на целия ЕС и Югоизточна Европа.

read more
Складова логистика

Нашите услуги обхващат и специфични складови решения и логистични концепции.

read more
Митнически услуги

Оставете формалностите на нас!
Обмитяването отнема време.

read more
Стоки с температурен режим и опасни товари

Транспортирането на стоки с темп. режим и опасни товари е един от най-чувствителните аспекти на спедицията.

read more
Проектни и извънгабаритни превози

За нас всеки извънгабаритен превоз е ново предизвикателство.

read more

Ефективни решения

Можете да се възползвате от нашия опит в предоставянето на ефективни решения на сложните глобални вериги за доставка. Всяка иновация, независимо дали става въпрос за сухопътен транспорт, складиране или изисква изцяло нов модел верига интегрирано предлагане.

Богат опит

Всяко ново решение води до обогатяване на нашия опит, както и на нашата компетентност и надеждност. Всичко това обяснява защо Вие ще намерите екипа на Йобстел България готов да прилага своята страст в намиране на решения в подкрепа на Вашия бизнес.