Нашите логистични експерти

Моделът на ЙОБСТЕЛ да използва само качествени превозвачи Ви дава възможност да се възползвате от подобрени нива на обслужване, по-голяма гъвкавост и навременни доставки. Нашият опит в управлението на транспорта и планирането ни позволява да се изработи решение, което отговаря на Вашите нужди и също така бързо да се реагира на всякакви ситуации.

Интегрирани Пътни мрежи, покриващи света. Чрез нашата глобална мрежа от контролни кули и състоянието на най-съвременните технологии, ние сме в състояние да следим и  динамично да реагираме на ситуации като лошо време, допълнителни трансфери или тежък трафик, което означава, че Вашите стоки винаги пътуват  по най-ефективен начин.

Нашата пътна мрежа ви предоставя гъвкавост, подобряване на нивото на обслужване, ускорена доставка, намалени преки и непреки разходи и опростени процедури. 

хиляди пратки през 2017
клиенти по целия свят
автомобила
служители