„Йобстел България“ продължава с участието си в дуалното обучение.

Posted by Todor Diankov
Category:

Дуалното обучение – конкурентно предимство за бизнеса е инициатива организирана съвместно от Стопанската камара на Австрия, Българо-швейцарската търговска камара и Германо-българската индустриалнo-търговска камара.

Dual Education Leaflet 2016

Ангажиментa на Йобстел в инициативата е свързан с :

  1. Участие в изработването на учебния план (2017/2018 г.).
  2. Участие в изготвянето на учебните програми.
  3. Осигуряване на наставник (1 на всеки 5 ученика) в 11-ти и 12-ти клас, когато се осъществява обучението по практика в реална работна среда във фирмата.
  4. Заплащане на труда на ученика в 11-ти и 12-ти клас.

Инициативата е в партньорство с професионална гимназия по транспорт ”Макгахан”,
гр.София:

http://www.pgtmakgahan.eu/images/izpiti/pu7.pdf