Ротари Клуб София Интернешънъл – България осъществява благотворителен проект със съдействието на Ротари Клуб Корнойбург – Австрия и  Ротари Клуб Клостернойбург – Австрия. В рамките на този проект  Ротари Клуб София Интернешънъл – България чрез г-н Румен Русинов – секретар на клуба, извърши дарение на  медицинско оборудване на „МБАЛ – Шумен” АД – уред за стерилизация, който да бъде използван за целите на професионалната дейност на бенефициента, съобщават от лечебното заведение.

Транспортирането на оборудването до „МБАЛ – Шумен” АД беше извършено безвъзмездно от „Йобстел България” ООД.

Ръководството на лечебното заведение изказва благодарност на дарителите и се надява на осъществяването и на бъдещи съвместни проекти.