Йобстел България ООД е партньор и спонсор награди на най-голямата годишна логистична конференция, организирана от БТП

https://conference.logistika.bg/bg/menu/216/Partnxori