Ние сме ЙОБСТЕЛ!

ЙОБСТЕЛ България ООД е дъщерно дружество на австрийския JÖBSTL Holding GmbH, който успешно работи през последните десетилетия в Европа и особено в югоизточните европейски държави. Започнахме нашата дейност в България през януари 2016 в новия ни логистичен център в София. На наше разположения са повече от 9 000 м2 закрити складови площи, оборудване и лицензии за товарни и митнически режими.

Нашият екип е съставен от опитни и доказани професионалисти, които са способни да намерят най-доброто решение за нашите клиенти. Йобстел България използва само качествени превозвачи, което означава, че Вие получавате подобрени услуги, гъвкавост и навременни доставки. На база нашия опит в транспортния мениджмънт и планиране ние можем да изпълним почти всякакви изисквания.

 

Нашата мисия

 • Да бъдем надежден партньор за всякакви логистични въпроси
 • Висококачествените решения са част от нашата философия
 • Предоставяне на услуги, съобразени с изискванията на клиента
 • Постоянно усъвършенстване
 • Висококвалифицирани и мотивирани служители
 • Поддържане на високи етични стандарти
 • Бърз процес на офериране, заявка и изпълнение;
 • Проследяване на товара: Ефективен контрол на движението на пратките;
 • Точност при изпълнението;
 • Точно и навременно фактуриране;
 • Минимално транзитно време до крайната дестинация;
 • Качествено обслужване: Нашият екип от професионалисти е винаги готов да помогне компетентно.

Често задавани въпроси

 • Фамилна компания
 • Създадена 1924 г.
 • 250 служители
 • 11 логистични центъра
 • 450 000 пратки годишно
 • Oборот: 63 мил. евро (2018 г.)
 • 60 автомобила, 180 интермодални контейнера
 • Оперативен старт в България през 2016 г.
 • Екип от 5 служители
 • Капитал 150.000 лв (собственост: 90% Йобстел Холдинг Австрия и 10% Тодор Дянков – МОЛ и управляващ съдружник)
 • Нетен оборот  3.420.000 лв (2018 по предварителни данни), 3.174.947 лв (2017 г.) , 876.000 лв (2016 г.)
 • Брой обработени пратки 2,400 (2018 г.), 1.830 (2017 г.) – основно частични и цели товари
 • Рейтинг от Кофас България  5  висок (по скала: 1 = най-нисък рейтинг, 10 = най-висок възможен рейтинг)
 • Редовни членства в НСБС (Национално сдружение на българските спедитори), АБС (австрийско-българска търговска камара), ГБТК (Германо-Българска индустриално-търговска камара), Бултишад (Българо-турска търговско-индустриална камара), Ирано-Българска Бизнес Асоциация и др.
 • Сертификации по ИСО 9001:2015 и в БАБХ (за превоз на фуражи и др. под.)
 • Основен фокус към международен автомобилен транспорт: групажи, частични и цели товари
 • Високо квалифициран и мотивиран екип с общо над 90г опит в бранша межд. транспорт, спедиция и логистика

ЙОБСТЕЛ предлага широка гама от транспортни и логистични услуги:

 • Частични и цели товари (FTL/LTL)
 • Консолидация
 • Логистика
 • Проектни и извънгабаритни товари
 • Митнически услуги
 • Опасни товари/Стоки с температурен режим

Фирмите Йобстел са разположени в единадесет центъра в Европа. Освен централата във Вундшу, в Австрия функционират филиали в Пихл при Велс, Шпийлфелд и Фюрниц. Освен тях, Йобстел притежава дялове в SLM Spedition & Logistik Gesellschaft m.b.H. във Винер Нойдорф.Извън Австрия, Йобстел е представен в Словения, Германия и Унгария. В словенската столица Любляна оперираме от 2004 година. През 2007 година решихме да разширим нашата дейност до Сибиу (Румъния) и Будапеща (Унгария).

Най-новото попълнение в семейството на Йобстел е учреденото в България дружество ЙОБСТЕЛ България ООД.

Мениджмънтът на качеството и отговорното отношение към околната среда са неотменима част от нашата корпоративна философия. Те заедно играят важна роля в нашата стратегия и влияят на всички наши процеси. Да бъдем конкурентни като средно-голяма семейна фирма ни помагат структурите, основани на принципите на стегнат мениджмънт, съкратените пътища за взимане на решения, нашите творчески способности, гъвкавост и динамика. Гледаме напред към очакващите ни предизвикателства и полагаме усилия за постоянно усъвършенстване.
Наша цел е да налагаме нови стандарти. Чрез нашата програма за запазване на природата ние поставяме силен акцент на Зелената Логистика. Ние неотклонно следваме този път, използвайки енергията на нашите служители, които вдъхват живот на тази философия.
Сертифицирани съгласно:

 • EN ISO 9001:2015
 • EN 14001:2014
 • EMAS VO 761/2001

Политиката по качество

НАШИТЕ ХОРА
ЙОБСТЕЛ България се ангажира с равенството в възможностите за заетост и възнаграждения, възприемайки изцяло културното разнообразие в рамките на общностите, които наричаме „дом“. Благосъстоянието и интересите на нашите служители са преди всичко във всички аспекти на нашия бизнес и в начина, по който провеждаме нашите дела. ЙОБСТЕЛ България ООД се ангажира със:

• Създаване и поддържане на среда на успех, основана на честност и почтеност;
• Справедливо споделяне на успеха на компанията;
• Овластяване чрез обучение и комуникация;
• Индивидуален растеж и равни възможности;
• Проектиране и осигуряване на безопасна и сигурна работна среда.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ
Необходимостта на клиентите е от първостепенно значение и представлява най-висок приоритет в нашата дейност. Нашето задължение е проактивно търсим и дефинираме нуждите на клиентите, като разглеждаме всички искания бързо, без да създаваме фалшиви очаквания.

НАШАТА ОБЩНОСТ
ЙОБСТЕЛ България ООД се ангажира да подкрепя общностите, в които работим. Ние вярваме в практиката на социална отговорност и насърчаваме подобно поведение в нашите служители и доставчици. Подкрепяме опазването на околната среда и предотвратяването на замърсяване в нашите съоръжения. Проактивно спазваме всички приложими изисквания за безопасност, опазване на околната среда, правни и регулаторни изисквания, за които се абонираме.

НАШЕТО КАЧЕСТВО
Започвайки с ясна дефиниция на очакванията на клиентите, ние се стремим да ги изпълняваме или надвишаваме. Ние се придържаме към всички приложими стандарти и специфични за клиента изисквания и се стремим да осигурим процеси, които гарантират, че ще постигнем това, за да изградим солиден бизнес от световна класа.

Не сте сигурни кое решение отговаря на Вашите бизнес нужди?