Като пълноправен член на НСБС Йобстел България ООД е приел и работи в пълно съответствие с „Браншова препоръка за поведение на спедиторите, членове на НСБС“, в съответствие с Регламента за защита на личните данни.